School voor buitengewoon secundair onderwijs

naam
Buitengewoon Secundair Onderwijs Cardijnschool - Anderlecht
adres
Verheydenstraat 39
1070 Anderlecht
website
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Frederik VAN CAUWENBERGE
instellingsnummer
132183
herstructureringen
Afsplitsing van 27367 op 01/09/2017

Vestigingen buitengewoon secundair onderwijs

1. Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht
Wil je voor schooljaar 2021-2022 inschrijven in deze vestigingsplaats voor minstens 1 type en/of opleidingsvorm, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Opleidingsvorm 3: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu
ingerichte types: type 1, type BA
  • Bakkersgast
  • Grootkeukenmedewerker
  • Log. assistent ziekenhuizen en zorginst.
  • Winkelhulp
Opleidingsvorm 1: maatschappelijk participatie en eventueel arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning
ingerichte types: type 2
    Opleidingsvorm 2: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in een omgeving met ondersteuning
    ingerichte types: type 2