Basisschool

naam
Stedelijke Basisschool De Tovertuin
adres
Francisco Ferrerlaan 42
9000 Gent
telefoon
09 323 54 10
onderwijsnet
Officieel gesubsidieerd onderwijs
onderwijsmethode
Freinet
directeur
Lynn Smedt
scholengemeenschap
instellingsnummer
137588
herstructureringen
Afsplitsing van 129213 op 01/09/2019

Vestigingen basisonderwijs

1. Francisco Ferrerlaan 42, 9000 Gent
Wil je voor schooljaar 2021-2022 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.

Gewoon voltijds kleuteronderwijs (Freinet)

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs (Freinet)

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar