School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs
adres
Laageind 19
2940 Stabroek
onderwijsnet
Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur
Daniëlle Segers
scholengemeenschap
instellingsnummer
138248
herstructureringen
  • Fusie van 31393 op 01/09/2020
  • Fusie van 117788 op 01/09/2020

Vestigingen secundair onderwijs

1. Laageind 19, 2940 Stabroek
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2A Stem-technieken (toepassingsgericht)
2A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2B Stem-technieken
2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein land- en tuinbouw
Dier en milieu - 5-6
Dierenzorg - 5-6
Groenaanleg en -beheer - 5-6
Groendecoratie duaal (aanloopfase duaal leren,duaal leren) - 6-5
Paardenhouderij duaal (duaal leren) - 6-5
Plant, dier en milieu 3-4 -
Studiedomein stem
Elektriciteit 3-4 -
Elektrische installaties - 5-6
Lassen-constructie - 5-6
Mechanica 3-4 -
Preventief onderhoud machines & install. - 5-6
Sanitaire en verwarmingsinstallaties - 5-6
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein land- en tuinbouw
Biotechnol.& chemische wet. (domein L&T) - 5
Biotechnologische wetensch. (domein L&T) 3-4 -
Studiedomein stem
Technologische wetenschappen 3-4 -
Technologische wetensch. en engineering - 5-6
2de en 3de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein land- en tuinbouw
Agrotechnieken dier - 5-6
Dierenverzorgingstechnieken - 5-6
Plant-, dier- en milieutechnieken 3-4 -
Tuinaanleg en -beheer - 5-6
Studiedomein stem
Biotechnieken 3-4 -
Biotechnologische & chemische technieken - 5-6
Elektromechanische technieken 3-4 5-6
Elektrotechnieken 3-4 5-6
Koel- en warmtetechnieken - 5
Mechanische technieken 3-4 -
Mechanische vormgevingstechnieken - 5-6
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied chemie
Chemische procestechnieken - 7
Chemische procestechnieken duaal (duaal leren) - 7
3de graad BSO 2de graad 3de graad
Studiegebied mechanica-elektriciteit
Computergestuurde werktuigmachines - 7
Industriële elektriciteit - 7
Pijpfitten-lassen-monteren - 7
Studiegebied land- en tuinbouw
Gespecialiseerde dierenverzorging - 7
Land- en tuinbouwmechanisatie - 7
Tuinaanleg en -onderhoud - 7
Studiegebied
Paardenhouder duaal (duaal leren) - 7
Studiegebied koeling en warmte
Verwarmingsinstallaties - 7
Graadloos
Onthaaljaar anderstalige nieuwkomer
Vestigingsplaatsen
  • 2. Kapelsestraat 222, 2950 Kapellen