Basisschool

naam
Stedelijke Basisschool Het Tandwiel
adres
Sint-Bernadettestraat 258
9040 Sint-Amandsberg
onderwijsnet
Officieel gesubsidieerd onderwijs
onderwijsmethode
Freinet
directeur
. .
scholengemeenschap
instellingsnummer
138503
herstructureringen
Afsplitsing van 128173 op 01/09/2020

Vestigingen basisonderwijs

1. Sint-Bernadettestraat 258, 9040 Sint-Amandsberg
Wil je voor schooljaar 2021-2022 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.

Gewoon voltijds kleuteronderwijs (Freinet)

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs (Freinet)

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar