Basisschool

naam Gesubsidieerde Vrije Basisschool
einddatum 31/08/1997
instellingsnummer 19257
herstructureringen Opslorping naar 19241 op 01/09/1997