Basisschool

naam
Stedelijke Basisschool - Désiré van Monckhoven
adres
Désiré Van Monckhovenstraat 34
9000 Gent
telefoon
09 222 29 45
onderwijsnet
Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur
Sarah Van de Walle
scholengemeenschap
instellingsnummer
20958
herstructureringen
Afsplitsing naar 128173 op 01/09/2009

Vestigingen basisonderwijs

1. Désiré Van Monckhovenstraat 34, 9000 Gent
Wil je voor schooljaar 2021-2022 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar