Niet getypeerd

naam
S P M Hoger Instituut Schola Para-Medicorum
einddatum
31/08/1995
instellingsnummer
29132
herstructureringen
Fusie naar 103564 op 01/09/1995