School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Sint-Stanislascollege
einddatum
31/08/1990
instellingsnummer
29496
herstructureringen
Fusie naar 48728 op 01/09/1990