School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Instituut van de Heilige Familie te Berchem
einddatum
31/08/2001
instellingsnummer
29504
herstructureringen
Fusie na afsplitsing naar 117093 op 01/09/2001