School voor voltijds gewoon secundair onderwijs en deeltijds beroepsonderwijs

naam
Provinciale Technische Scholen
einddatum
31/08/2010
instellingsnummer
29637
herstructureringen
Defusie na fusie naar 128538 op 01/09/2010
Fusie na afsplitsing naar 113225 op 01/09/1999
Fusie na afsplitsing naar 103564 op 01/09/1995
Defusie na fusie naar 128546 op 01/09/2010