School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Stedelijk Lyceum Waterbaan
adres
Waterbaan 159
2100 Antwerpen
telefoon
03 292 66 70
onderwijsnet
Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur
Chantal Martiny
instellingsnummer
29942
verslagen

Vestigingen secundair onderwijs

1. Waterbaan 159, 2100 Antwerpen
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Economie en organisatie
2A Maatschappij en welzijn
2A Moderne talen en wetenschappen
2A Stem-technieken (toepassingsgericht)
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Humane wetenschappen - 5-6
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
Andere studierichtingen
Economische wetenschappen 3 -
Humane wetenschappen 3-4 -
Natuurwetenschappen 3 -
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
Andere studierichtingen
Bedrijf en organisatie 3 -
Biotechnologische wetensch. (domein L&T) 3 -
Maatschappij en welzijn 3-4 -
Maatschappij- en welzijnswetenschappen 3 -
studiegebied Land- en tuinbouw
Biotechnische wetenschappen - 5-6
studiegebied Handel
Boekhouden-informatica - 5-6
studiegebied Personenzorg
Sociale en technische wetenschappen - 5-6
2. Sint-Rochusstraat 22, 2100 Antwerpen
1ste graad
1ste leerjaar B
2B Economie en organisatie - Kunst-creatie
2B Eco.-org. -Kunst-creatie -Maatsch.-welz.
2B Kunst en creatie - Maatschappij-welzijn
2de en 3de graad BSO 2de graad 3de graad
studiegebied Personenzorg
Kinderzorg - 7
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige - 7
Verzorgende/Zorgkundige duaal (duaal leren) - 7
Verzorging - 5-6
Andere studierichtingen
Organisatie en logistiek 3 -
Zorg en welzijn 3 -
4. Durletstraat 8, 2018 Antwerpen
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2A Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
Andere studierichtingen
Humane wetenschappen 3 -
Latijn 3 -
Natuurwetenschappen 3 -
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Humane wetenschappen - 5-6
Latijn-moderne talen - 5-6
Latijn-wetenschappen - 5
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 6
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
Vestigingsplaatsen
  • 6. Eikenstraat 8, 2000 Antwerpen