School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Sint-Victorinstituut
adres
Kasteelplein 20
2300 Turnhout
telefoon
014 41 16 80
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Tom Melis
instellingsnummer
31476
herstructureringen
Opslorping van 31501 op 01/09/1986

Vestigingen secundair onderwijs

1. Kasteelplein 20, 2300 Turnhout
1ste graad
1ste leerjaar A
Economie en organisatie
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Humane wetenschappen 4 5-6
Latijn 4 -
Latijn-moderne talen - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Wetenschappen 4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
Andere studierichtingen
Economische wetenschappen 3 -
Humane wetenschappen 3 -
Latijn 3 -
Natuurwetenschappen 3 -
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
Andere studierichtingen
Bedrijfswetenschappen 3 -
studiegebied Handel
Handel 4 5-6
Informaticabeheer - 5-6