School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam Technisch Instituut Sint-Ursula
einddatum 31/08/1998
instellingsnummer 31765
herstructureringen Defusie na fusie naar 110288 op 01/09/1998
Defusie na fusie naar 109843 op 01/09/1998