School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Sint-Victorinstituut - Bovenbouw
adres
Brusselsesteenweg 20
1652 Beersel
telefoon
02 380 15 89
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Kevin Swaelens
instellingsnummer
31922

Vestigingen secundair onderwijs

1. Brusselsesteenweg 20, 1652 Beersel
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein domeinoverschrijdend
Economie-Moderne talen - 5
Economie-Wiskunde - 5
Economische wetenschappen 3-4 -
Humane wetenschappen 3-4 5
Latijn 3-4 -
Latijn-Moderne talen - 5
Latijn-Wetenschappen - 5
Moderne talen-Wetenschappen - 5
Natuurwetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-Wiskunde - 5
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 6
Economie-wetenschappen - 6
Humane wetenschappen - 6
Latijn-wetenschappen - 6
Moderne talen-wetenschappen - 6
Wetenschappen-wiskunde - 6