School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Sint-Martinusscholen Asse campus Walfergem
adres
Petrus Ascanusplein 1
1730 Asse
telefoon
02 454 06 30
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Kristiaan De Smet
instellingsnummer
32061

Vestigingen secundair onderwijs

1. Petrus Ascanusplein 1, 1730 Asse
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein domeinoverschrijdend
Economie-Moderne talen - 5
Economie-Wiskunde - 5
Economische wetenschappen 3-4 -
Humane wetenschappen 3-4 5
Latijn 3-4 -
Latijn-Moderne talen - 5
Latijn-Wiskunde - 5
Moderne talen 3-4 5
Moderne talen-Wetenschappen - 5
Natuurwetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-Wiskunde - 5
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 6
Humane wetenschappen - 6
Latijn-moderne talen - 6
Latijn-wiskunde - 6
Moderne talen-wetenschappen - 6
Wetenschappen-wiskunde - 6