School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Maria-Boodschaplyceum
adres
Moutstraat 22
1000 Brussel
telefoon
02 506 89 20
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Annick STIE
instellingsnummer
32151

Vestigingen secundair onderwijs

1. Moutstraat 22, 1000 Brussel
Wil je voor schooljaar 2021-2022 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
Economie en organisatie
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 3-4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Grieks 3-4 -
Grieks-moderne talen - 5-6
Grieks-wiskunde - 5-6
Humane wetenschappen 3-4 5-6
Latijn 3-4 -
Latijn-moderne talen - 5
Latijn-wiskunde - 5-6
Wetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6