School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Regina Pacisinstituut
adres
Magnolialaan 2
1020 Brussel
telefoon
02 479 28 59
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Willem Merckx
instellingsnummer
32185

Vestigingen secundair onderwijs

1. Magnolialaan 2, 1020 Brussel
Wil je voor schooljaar 2024-2025 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2A Economie en organisatie
2A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2B Economie-organis. - Maatschappij-welzijn
2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Onthaal, organisatie en sales - 5
Organisatie en logistiek 3-4 -
2de en 3de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Applicatie- en databeheer (domein E&O) - 5
Bedrijf en organisatie 3-4 -
Bedrijfsorganisatie - 5
Commerciële organisatie - 5
Internationale handel en logistiek - 5
Studiedomein stem
Biotechnieken 3-4 -
Biotechnologische & chemische technieken - 5
Studiedomein taal en cultuur
Taal en communicatie - 5
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied handel
Boekhouden-informatica - 6
Handel - 6
Informaticabeheer - 6
Secretariaat-talen - 6
Studiegebied chemie
Farmaceutisch-technisch assistent - 6
Techniek-wetenschappen - 6
3de graad BSO 2de graad 3de graad
Studiegebied handel
Kantoor - 6
Kantooradministratie en gegevensbeheer - 7
2. Stalkruidlaan 1, 1020 Brussel
2de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Bedrijfswetenschappen 3-4 -
3de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Internationale handel en logistiek - 5
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied handel
Handel - 6