School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
De Wijnpers - Provinciaal onderwijs Leuven
adres
Mechelsevest 72
3000 Leuven
telefoon
016 23 69 51
onderwijsnet
Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur
Bart Van den Bosch
leersteuncentrum
instellingsnummer
32938

Vestigingen secundair onderwijs

1. Mechelsevest 72, 3000 Leuven
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2A Kunst en creatie
2A Stem-technieken (toepassingsgericht)
2A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2B Kunst en creatie - Stem-technieken
2B Stem-technieken
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein kunst en creatie
Architecturale en beeldende vorming 3-4 -
Architecturale vorming - 5-6
Beeldende en audiovisuele vorming 3-4 -
Beeldende vorming - 5-6
Studiedomein land- en tuinbouw
Biotechnol.& chemische wet. (domein L&T) - 5-6
Biotechnologische wetensch. (domein L&T) 3-4 -
Studiedomein stem
Technologische wetenschappen 3-4 -
Technologische wetensch. en engineering - 5-6
2de en 3de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein land- en tuinbouw
Agrotechnieken plant - 5-6
Dierenverzorgingstechnieken - 5-6
Natuur- en groentechnieken - 5-6
Natuur- en groentechnieken duaal (duaal leren) - 6-5
Plant-, dier- en milieutechnieken 3-4 -
Tuinaanleg en -beheer - 5-6
Studiedomein kunst en creatie
Architecturale en beeldende kunsten 3-4 -
Architectuur en interieur - 5-6
Beeldende en audiovisuele kunsten 3-4 -
Beeldende kunst - 5-6
Crossmedia (domein Kunst en creatie) - 5-6
Studiedomein stem
Elektromechanische technieken 3-4 -
Koel- en warmtetechnieken - 5-6
2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein kunst en creatie
Decor en etalage 3-4 -
Decor, etalage en publiciteit - 5-6
Studiedomein land- en tuinbouw
Dier en milieu duaal (duaal leren) - 6-5
Groenaanleg en -beheer - 5-6
Groenaanleg en -beheer duaal (duaal leren) - 6-5
Groendecoratie duaal (aanloopfase duaal leren,duaal leren) - 5
Plant, dier en milieu 3-4 -
Plant en milieu - 5-6
Plant en milieu duaal (duaal leren,aanloopfase duaal leren) - 6-5
Studiedomein stem
Elektriciteit 3-4 -
Koelinstallaties duaal (duaal leren) - 6-5
Sanitaire en verwarmingsinstallaties - 5-6
Sanitaire en verwarmingsinstallaties DL (duaal leren) - 6-5
3de graad KSO 2de graad 3de graad
Studiegebied beeldende kunsten
Grafische vormgeving - 7
3de graad BSO 2de graad 3de graad
Studiegebied land- en tuinbouw
Tuinaanleg en -onderhoud - 7
Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal (duaal leren) - 7
Studiegebied koeling en warmte
Verwarmingsinstallaties - 7
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied land- en tuinbouw
Agro- en groenbeheer - 7
3de graad geen 2de graad 3de graad
Studiedomein land- en tuinbouw
Florist duaal (duaal leren) - 7
Mecanicien tuin-, park-& bosmach. DL L&T (duaal leren) - 7
Natuurbeheerder duaal (duaal leren) - 7
Productiemedewerker dier duaal (duaal leren) - 7
Productiemedewerker plant duaal (duaal leren) - 7
Studiedomein stem
Technicus installatietechnieken duaal (duaal leren) - 7