School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Heilige-Drievuldigheidscollege
adres
Oude Markt 28
3000 Leuven
telefoon
016 22 27 92
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Frank Baeyens
instellingsnummer
32995
herstructureringen
Afsplitsing naar 126094 op 01/09/2007

Vestigingen secundair onderwijs

1. Oude Markt 28, 3000 Leuven
Wil je voor schooljaar 2021-2022 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
Economie en organisatie
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Maatschappij en welzijn
Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 3-4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Grieks-Latijn 3-4 5
Grieks-wiskunde - 5-6
Humane wetenschappen 3-4 5-6
Latijn 3-4 -
Latijn-moderne talen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Moderne talen-wiskunde - 5-6
Wetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6