School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool
adres
Molenbaan 54
1785 Merchtem
telefoon
052 37 27 37
onderwijsnet
Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur
Willem Van Schuerbeeck
instellingsnummer
33225

Vestigingen secundair onderwijs

1. Molenbaan 54, 1785 Merchtem
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
Stem-technieken
Stem-technieken (toepassingsgericht)
2de en 3de graad BSO 2de graad 3de graad
studiegebied Land- en tuinbouw
Landbouw - 5-6
Plant, dier en milieu 3-4 -
Tuinaanleg en -onderhoud - 7
Tuinbouw en groenvoorziening - 5-6
Tuinbouwproductie - 7
Veehouderij en landbouwteelten - 7
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
studiegebied Land- en tuinbouw
Biotechnische wetenschappen 3-4 5-6
Dier- & landbouwtechnische wetenschappen - 5-6
Plant-, dier- en milieutechnieken 3-4 -
Planttechnische wetenschappen - 5-6