School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Sint-Jozefsinstituut
adres
Statiestraat 37
1740 Ternat
telefoon
02 582 13 11
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Annemie Vandaele
instellingsnummer
33514
verslagen

Vestigingen secundair onderwijs

1. Statiestraat 37, 1740 Ternat
2de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Bedrijfswetenschappen 3-4 -
Studiedomein stem
Biotechnologische STEM-wetenschappen 3-4 -
Studiedomein domeinoverschrijdend
Economische wetenschappen 3-4 -
Humane wetenschappen 3-4 -
Latijn 3-4 -
Moderne talen 3-4 -
Natuurwetenschappen 3-4 -
Studiedomein maatschappij en welzijn
Maatschappij- en welzijnswetenschappen 3-4 -
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Humane wetenschappen - 5-6
Latijn-moderne talen - 6
Latijn-wetenschappen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Wetenschappen-wiskunde - 5-6