School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Bovenbouw Sint-Gertrudis
adres
Molenbergstraat 25
3400 Landen
telefoon
011 88 17 55
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Nancy Snoekx
instellingsnummer
33928

Vestigingen secundair onderwijs

1. Molenbergstraat 25, 3400 Landen
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein domeinoverschrijdend
Economie-Moderne talen - 5
Economie-Wiskunde - 5
Economische wetenschappen 3-4 -
Humane wetenschappen 3-4 5
Latijn 3-4 -
Latijn-Wiskunde - 5
Moderne talen 3-4 5
Natuurwetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-Wiskunde - 5
2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Onthaal, organisatie en sales - 5
Organisatie en logistiek 3-4 -
2de en 3de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Bedrijf en organisatie 3-4 -
Commerciële organisatie - 5
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 6
Economie-wiskunde - 6
Humane wetenschappen - 6
Latijn-moderne talen - 6
Latijn-wiskunde - 6
Wetenschappen-wiskunde - 6
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied handel
Handel - 6