School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Instituut Heilige Kindsheid
einddatum
31/08/2009
instellingsnummer
33977
herstructureringen
Defusie na fusie naar 127795 op 01/09/2009
overheveling naar 126771 op 01/09/2008
Defusie na fusie naar 127803 op 01/09/2009