School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Prizma - Campus College
adres
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53
8870 Izegem
telefoon
051 33 59 33
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Ann Manhaeve
bestuur
instellingsnummer
34579

Vestigingen secundair onderwijs

1. Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53, 8870 Izegem
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein domeinoverschrijdend
Economie-Moderne talen - 5
Economie-Wiskunde - 5
Economische wetenschappen 3-4 -
Humane wetenschappen 3-4 5
Latijn 3-4 -
Latijn-Moderne talen - 5
Latijn-Wetenschappen - 5
Latijn-Wiskunde - 5
Moderne talen 3-4 5
Moderne talen-Wetenschappen - 5
Natuurwetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-Wiskunde - 5
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 6
Economie-wiskunde - 6
Humane wetenschappen - 6
Latijn-moderne talen - 6
Latijn-wetenschappen - 6
Latijn-wiskunde - 6
Moderne talen-wetenschappen - 6
Wetenschappen-wiskunde - 6