School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Sint-Franciscus Evergem
adres
Schepenhuisstraat 4
9940 Evergem
telefoon
09 253 71 76
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Annemieke Desmet
instellingsnummer
36517
verslagen

Vestigingen secundair onderwijs

1. Schepenhuisstraat 4, 9940 Evergem
Wil je voor schooljaar 2022-2023 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Economie en organisatie
2A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2A Moderne talen en wetenschappen
2A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5
Humane wetenschappen 4 5
Latijn 4 -
Latijn-moderne talen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Wetenschappen 4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
Andere studierichtingen
Economische wetenschappen 3 -
Humane wetenschappen 3 -
Latijn 3 -
Moderne talen 3 -
Natuurwetenschappen 3 -
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
Andere studierichtingen
Bedrijfswetenschappen 3 -
Biotechnologische STEM-wetenschappen 3 -
studiegebied Handel
Handel 4 5-6
studiegebied Chemie
Techniek-wetenschappen 4 5-6