Niet getypeerd

naam
Stedelijk Hoger Architectuurinstituut " De Bijloke "
einddatum
31/08/1995
instellingsnummer
36897
herstructureringen
Fusie na afsplitsing naar 103663 op 01/09/1995
Afsplitsing naar 51045 op 01/09/1993
Opslorping na afsplitsing naar 43364 op 01/09/1995