School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Sint-Pietersinstituut bovenbouw
adres
Koning Albertlaan 70
9000 Gent
telefoon
09 222 14 52
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Renata Janssens
instellingsnummer
36954
verslagen

Vestigingen secundair onderwijs

1. Koning Albertlaan 70, 9000 Gent
2de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein domeinoverschrijdend
Economische wetenschappen 3-4 -
Grieks-Latijn 3-4 -
Humane wetenschappen 3-4 -
Latijn 3-4 -
Moderne talen 3-4 -
Natuurwetenschappen 3-4 -
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Grieks-Latijn - 5-6
Grieks-wetenschappen - 6
Grieks-wiskunde - 5-6
Latijn-moderne talen - 5-6
Latijn-wetenschappen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Moderne talen-wiskunde - 5
Wetenschappen-wiskunde - 5-6