School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Humaniora Nieuwen Bosch
adres
Lange Violettestraat 65
9000 Gent
telefoon
09 223 96 08
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Wim Danschutter
instellingsnummer
37028
verslagen

Vestigingen secundair onderwijs

1. Lange Violettestraat 65, 9000 Gent
Wil je voor schooljaar 2022-2023 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Economie en organisatie
2A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2A Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Wetenschappen 4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
Andere studierichtingen
Economische wetenschappen 3 -
Humane wetenschappen 3 -
Natuurwetenschappen 3 -
2de en 3de graad BSO 2de graad 3de graad
Andere studierichtingen
Onthaal en recreatie 3 -
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
Andere studierichtingen
Maatschappij en welzijn 3 -
Toerisme (domein Taal en cultuur) 3 -
studiegebied Toerisme
Onthaal en public relations - 5-6
Toerisme 4 5-6