School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Humaniora Nieuwen Bosch
adres
Lange Violettestraat 65
9000 Gent
telefoon
09 223 96 08
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Wim Danschutter
instellingsnummer
37028

Vestigingen secundair onderwijs

1. Lange Violettestraat 65, 9000 Gent
Wil je voor schooljaar 2024-2025 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Economie en organisatie
2A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2A Maatschappij en welzijn
2A Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein taal en cultuur
Onthaal en recreatie 3-4 5
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein domeinoverschrijdend
Economie-Moderne talen - 5
Economie-Wiskunde - 5
Economische wetenschappen 3-4 -
Humane wetenschappen 3-4 5
Moderne talen-Wetenschappen - 5
Natuurwetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-Wiskunde - 5
2de en 3de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein maatschappij en welzijn
Gezondheidszorg - 5
Maatschappij en welzijn 3-4 -
Studiedomein taal en cultuur
Taal en communicatie - 5
Toerisme (domein Taal en cultuur) 3-4 5
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 6
Economie-wiskunde - 6
Moderne talen-wetenschappen - 6
Wetenschappen-wiskunde - 6
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied toerisme
Onthaal en public relations - 6
Toerisme - 6