School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Sint-Franciscusinstituut
adres
Tuinstraat 105
9090 Melle
telefoon
09 230 79 11
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Francis De Witte
instellingsnummer
37614
verslagen

Vestigingen secundair onderwijs

1. Tuinstraat 105, 9090 Melle
Wil je voor schooljaar 2022-2023 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Economie en organisatie
2A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2A Maatschappij en welzijn
2A Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 6
Humane wetenschappen 4 -
Latijn 4 -
Latijn-moderne talen - 5
Latijn-wetenschappen - 5
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Wetenschappen 4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
Andere studierichtingen
Economische wetenschappen 3 -
Humane wetenschappen 3 -
Latijn 3 -
Natuurwetenschappen 3 -
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
Andere studierichtingen
Maatschappij- en welzijnswetenschappen 3 -