School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Glorieux-Instituut Humaniora
einddatum
31/08/1998
instellingsnummer
37771
herstructureringen
Opslorping van 37754 op 01/09/1987
Defusie na fusie naar 110346 op 01/09/1998
Defusie na fusie naar 110353 op 01/09/1998
Defusie na fusie naar 110361 op 01/09/1998