School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Sint-Teresiainstituut
einddatum
31/08/1997
instellingsnummer
38091
herstructureringen
Fusie naar 107516 op 01/09/1997