School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Spectrumcollege Campus Beringen Bovenbouw D
adres
Bogaarsveldstraat 13
3580 Beringen
telefoon
011 493 400
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Joke Snijers
instellingsnummer
38711

Vestigingen secundair onderwijs

2. Bogaarsveldstraat 13, 3580 Beringen
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein domeinoverschrijdend
Economie-Wiskunde - 5
Economische wetenschappen 3-4 -
Humane wetenschappen 3-4 5
Latijn 3-4 -
Latijn-Wiskunde - 5
Moderne talen 3-4 5
Natuurwetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-Wiskunde - 5