School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Bovenbouw Sint-Michiel
adres
Diestersteenweg 3
3970 Leopoldsburg
telefoon
011 34 31 35
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Tim Theunis - Brigitte Bernard
instellingsnummer
39545

Vestigingen secundair onderwijs

1. Diestersteenweg 3, 3970 Leopoldsburg
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein domeinoverschrijdend
Economie-Moderne talen - 5
Economie-Wiskunde - 5
Economische wetenschappen 3-4 -
Humane wetenschappen 3-4 5
Latijn 3-4 -
Latijn-Moderne talen - 5
Latijn-Wiskunde - 5
Moderne talen-Wetenschappen - 5
Natuurwetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-Wiskunde - 5
2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein maatschappij en welzijn
Basiszorg en ondersteuning - 5
Zorg en welzijn 3-4 -
Studiedomein economie en organisatie
Onthaal, organisatie en sales - 5
Organisatie en logistiek 3-4 -
2de en 3de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Bedrijf en organisatie 3-4 -
Commerciële organisatie - 5
Studiedomein maatschappij en welzijn
Gezondheidszorg - 5
Maatschappij en welzijn 3-4 -
Opvoeding en begeleiding - 5
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied handel
Handel - 6
Secretariaat-talen - 6
Studiegebied personenzorg
Sociale en technische wetenschappen - 6
3de graad BSO 2de graad 3de graad
Studiegebied
7e lj BSO gericht op het hoger onderwijs - 7
Studiegebied handel
Kantoor - 6
Studiegebied personenzorg
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige - 7
Verzorging - 6
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 6
Economie-wiskunde - 6
Latijn-wiskunde - 6
Moderne talen-wetenschappen - 6
Wetenschappen-wiskunde - 6