School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Spectrumcollege Campus Lummen Bovenbouw
adres
Pastoor Frederickxstraat 9
3560 Lummen
telefoon
011 49 33 80
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Bregt Proost
instellingsnummer
39611

Vestigingen secundair onderwijs

1. Pastoor Frederickxstraat 9, 3560 Lummen
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Bedrijfswetenschappen 3-4 5
Studiedomein domeinoverschrijdend
Latijn 3-4 -
Latijn-Moderne talen - 5
Latijn-Wiskunde - 5
Natuurwetenschappen 3-4 -
Sportwetenschappen 3 -
Wetenschappen-Wiskunde - 5
Studiedomein maatschappij en welzijn
Maatschappij- en welzijnswetenschappen 3-4 -
Welzijnswetenschappen - 5
2de en 3de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Bedrijf en organisatie 3 -
Studiedomein maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn 3-4 -
Opvoeding en begeleiding - 5
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied handel
Handel - 6
Studiegebied personenzorg
Sociale en technische wetenschappen - 6
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 6
Economie-wiskunde - 6
Wetenschappen-wiskunde - 6