School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Spectrumcollege Campus Lummen Bovenbouw
adres
Pastoor Frederickxstraat 9
3560 Lummen
telefoon
011 49 33 80
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Joris Verboven
instellingsnummer
39611
verslagen

Vestigingen secundair onderwijs

1. Pastoor Frederickxstraat 9, 3560 Lummen
2de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn 3-4 -
2de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Bedrijfswetenschappen 3-4 -
Studiedomein domeinoverschrijdend
Latijn 3-4 -
Natuurwetenschappen 3-4 -
Studiedomein maatschappij en welzijn
Maatschappij- en welzijnswetenschappen 3-4 -
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Latijn-wiskunde - 6
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied handel
Handel - 5-6
Studiegebied personenzorg
Sociale en technische wetenschappen - 5-6