School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Provinciale Secundaire School te Voeren
adres
Hoeneveldje 2
3798 Voeren
telefoon
04 381 91 00
onderwijsnet
Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur
R. SOUDANT
instellingsnummer
40121
verslagen

Vestigingen secundair onderwijs

1. Hoeneveldje 2, 3798 Voeren
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Economie en organisatie
2A Maatschappij en welzijn
2A Moderne talen en wetenschappen
2de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein domeinoverschrijdend
Humane wetenschappen 3-4 -
Natuurwetenschappen 3-4 -
2de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Bedrijf en organisatie 3-4 -
Studiedomein maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn 3-4 -
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied handel
Secretariaat-talen - 5-6
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 5-6
Humane wetenschappen - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6