School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Provinciale Secundaire School te Voeren
adres
Hoeneveldje 2
3798 Voeren
telefoon
04 381 91 00
onderwijsnet
Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur
R. SOUDANT
instellingsnummer
40121
verslagen

Vestigingen secundair onderwijs

1. Hoeneveldje 2, 3798 Voeren
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Economie en organisatie
2A Maatschappij en welzijn
2A Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Humane wetenschappen 4 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Wetenschappen 4 -
Andere studierichtingen
Humane wetenschappen 3 -
Natuurwetenschappen 3 -
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
Andere studierichtingen
Bedrijf en organisatie 3 -
Maatschappij en welzijn 3 -
studiegebied Handel
Handel 4 -
Secretariaat-talen - 5-6