School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
GO! atheneum Mortsel
adres
Mechelsesteenweg 194
2640 Mortsel
telefoon
03 449 88 93
onderwijsnet
Gemeenschapsonderwijs
directeur
Christiaan van Dorp
instellingsnummer
40972
herstructureringen
Opslorping van 40981 op 01/09/2014

Vestigingen secundair onderwijs

1. Mechelsesteenweg 194, 2640 Mortsel
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Economie en organisatie
2A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2A Moderne talen en wetenschappen
2A Sport
2A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wetenschappen - 5-6
Humane wetenschappen 4 5-6
Latijn 4 -
Latijn-wetenschappen - 6
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Moderne talen-wiskunde - 5-6
Wetenschappen 4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
Andere studierichtingen
Economische wetenschappen 3 -
Humane wetenschappen 3 -
Latijn 3 -
Moderne talen 3 -
Natuurwetenschappen 3 -
Sportwetenschappen 3 -
studiegebied Sport
Sportwetenschappen 4 5-6
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
Andere studierichtingen
Biotechnieken 3 -
Toerisme (domein Economie & organisatie) 3 -
studiegebied Toerisme
Toerisme 4 5-6
3. Arthur Vanderpoortenlaan 35, 2500 Lier
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Moderne talen-wetenschappen - 5
4. Technische-Schoolstraat 15, 2440 Geel
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Latijn-wetenschappen - 5-6
5. Chrysantenlaan 10, 2400 Mol
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie-wetenschappen - 5-6
Latijn-wetenschappen - 5