School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
GO! atheneum Etterbeek
adres
Edmond Mesenslaan 2
1040 Etterbeek
telefoon
02 738 70 40
onderwijsnet
Gemeenschapsonderwijs
directeur
Sophie ALLEIN
instellingsnummer
41483
herstructureringen
  • overheveling naar 41756 op 01/09/2018

Vestigingen secundair onderwijs

1. Edmond Mesenslaan 2, 1040 Etterbeek
Wil je voor schooljaar 2024-2025 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2A Maatschappij en welzijn
2A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein domeinoverschrijdend
Economie-Moderne talen - 5
Economie-Wiskunde - 5
Economische wetenschappen 3-4 -
Grieks-Latijn 3-4 -
Grieks-Wiskunde - 5
Humane wetenschappen 3-4 5
Latijn 3-4 -
Latijn-Wetenschappen - 5
Latijn-Wiskunde - 5
Natuurwetenschappen 3-4 -
Sportwetenschappen 3-4 5
Wetenschappen-Wiskunde - 5
Studiedomein stem
Technologische wetensch. en engineering - 5
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied mechanica-elektriciteit
Industriële wetenschappen - 6
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 6
Economie-wetenschappen - 6
Economie-wiskunde - 6
Grieks-Latijn - 6
Grieks-wiskunde - 6
Humane wetenschappen - 6
Latijn-moderne talen - 6
Latijn-wetenschappen - 6
Latijn-wiskunde - 6
Wetenschappen-wiskunde - 6
Studiegebied sport
Sportwetenschappen - 6
6. Pleinlaan 2, 1050 Elsene
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Bijzondere wetenschappelijke vorming - 7
Vestigingsplaatsen
  • 2. Edouard de Thibaultlaan 2, 1040 Etterbeek