School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Einstein Atheneum, ASO Talen, Wetenschappen & Kunst
adres
Hofbilkstraat 21
9940 Evergem
telefoon
09 394 30 70
onderwijsnet
Gemeenschapsonderwijs
directeur
Albrecht Terryn
scholengemeenschap
instellingsnummer
43216
herstructureringen
overheveling van 44669 op 01/09/2011

Vestigingen secundair onderwijs

1. Hofbilkstraat 21, 9940 Evergem
Wil je voor schooljaar 2021-2022 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Kunst en creatie
Moderne talen en wetenschappen
Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Humane wetenschappen 3-4 5-6
Latijn 3-4 -
Latijn-moderne talen - 6
Latijn-wiskunde - 6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Wetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
2. Gentstraat 194, 9041 Oostakker
Wil je voor schooljaar 2021-2022 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Kunst en creatie
Moderne talen en wetenschappen
Stem-wetenschappen (meer conceptueel)