Centrum voor Volwassenenonderwijs

naam
Instituut voor Volwassenenvorming van het Gemeenschapsonderwijs Gent
einddatum
31/08/1999
instellingsnummer
43364
herstructureringen
Opslorping na afsplitsing van 36897 op 01/09/1995
Fusie naar 112516 op 01/09/1999
Opslorping na afsplitsing van 43802 op 01/09/1996
Opslorping van 60351 op 01/09/1995