School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Sint-Maartencollege
einddatum
31/08/1994
instellingsnummer
47241
herstructureringen
Fusie van 37424 op 01/09/1986
Fusie van 37441 op 01/09/1986
Fusie naar 61937 op 01/09/1994