School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Biotechnicum
adres
Kaulillerweg 3
3950 Bocholt
telefoon
089 46 14 90
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Bart Schijns
instellingsnummer
47886
verslagen

Vestigingen secundair onderwijs

1. Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2A Moderne talen en wetenschappen
2A Stem-technieken (toepassingsgericht)
2B Stem-technieken
2de en 3de graad BSO 2de graad 3de graad
studiegebied Land- en tuinbouw
Landbouw - 5-6
Veehouderij en landbouwteelten - 7
Andere studierichtingen
Plant, dier en milieu 3 -
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
Andere studierichtingen
Biotechnieken 3 -
Biotechnologische wetensch. (domein L&T) 3 -
Plant-, dier- en milieutechnieken 3 -
studiegebied Land- en tuinbouw
Biotechnische wetenschappen - 5-6
Dier- & landbouwtechnische wetenschappen - 5-6
Natuur- en groentechnische wetenschappen - 5-6