School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Biotechnicum
adres
Kaulillerweg 3
3950 Bocholt
telefoon
089 46 14 90
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Bart Schijns
instellingsnummer
47886

Vestigingen secundair onderwijs

1. Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt
Wil je voor schooljaar 2024-2025 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2A Moderne talen en wetenschappen
2A Stem-technieken (toepassingsgericht)
2B Stem-technieken
2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein land- en tuinbouw
Dier en milieu - 5
Groenaanleg en -beheer - 5
Plant, dier en milieu 3-4 -
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein land- en tuinbouw
Biotechnol.& chemische wet. (domein L&T) - 5
Biotechnologische wetensch. (domein L&T) 3-4 -
2de en 3de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein land- en tuinbouw
Agrotechnieken dier - 5
Natuur- en groentechnieken - 5
Plant-, dier- en milieutechnieken 3-4 -
Studiedomein stem
Biotechnieken 3-4 -
Biotechnologische & chemische technieken - 5
3de graad BSO 2de graad 3de graad
Studiegebied land- en tuinbouw
Veehouderij en landbouwteelten - 7