School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Berthoutinstituut-Klein Seminarie 2
adres
Bleekstraat 3
2800 Mechelen
telefoon
015 20 35 30
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Rob Vanderbeek
instellingsnummer
47894
herstructureringen
Fusie van 30701 op 01/09/1988
Fusie van 30734 op 01/09/1988
Fusie van 30775 op 01/09/1988
Afsplitsing naar 122796 op 01/09/2004

Vestigingen secundair onderwijs

1. Bleekstraat 3, 2800 Mechelen
Wil je voor schooljaar 2021-2022 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
Economie en organisatie
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Moderne talen en wetenschappen
Sport
Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 3-4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Humane wetenschappen 3-4 5-6
Latijn 3-4 -
Latijn-moderne talen - 5
Latijn-wetenschappen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Wetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
studiegebied Sport
Sportwetenschappen 3-4 5-6
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
studiegebied Handel
Handel 3-4 5-6
studiegebied Sport
Lichamelijke opvoeding en sport 3-4 5-6