School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
H. Pius X-instituut - Middenschool
adres
VIIde-Olympiadelaan 25
2020 Antwerpen
telefoon
03 820 66 00
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Priscilla Joos
instellingsnummer
48108
herstructureringen
Afsplitsing van 28795 op 01/09/1989

Vestigingen secundair onderwijs

1. VIIde-Olympiadelaan 25, 2020 Antwerpen
Wil je voor schooljaar 2021-2022 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
Economie en organisatie
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Kunst en creatie
Maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn -Stem-technieken
Moderne talen en wetenschappen
Stem-wetenschappen (meer conceptueel)