School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Campus Glorieux Secundair
adres
Stefaan Modest Glorieuxlaan 30
9600 Ronse
telefoon
055 61 25 20
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Caroline De Coster
instellingsnummer
48967
verslagen

Vestigingen secundair onderwijs

1. Stefaan Modest Glorieuxlaan 30, 9600 Ronse
Wil je voor schooljaar 2023-2024 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2A Economie en organisatie
2A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2A Maatschappij en welzijn
2A Moderne talen en wetenschappen
2A Stem-technieken (toepassingsgericht)
2A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2B Economie en organisatie -Stem-technieken
2B Economie-organis. - Maatschappij-welzijn
2de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein domeinoverschrijdend
Economische wetenschappen 3-4 -
Humane wetenschappen 3-4 -
Latijn 3-4 -
Natuurwetenschappen 3-4 -
Studiedomein stem
Technologische wetenschappen 3-4 -
2de graad arbeidsmarktfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein stem
Elektriciteit 3-4 -
Studiedomein economie en organisatie
Organisatie en logistiek 3-4 -
Studiedomein maatschappij en welzijn
Zorg en welzijn 3-4 -
2de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Bedrijf en organisatie 3-4 -
Studiedomein stem
Elektrotechnieken 3-4 -
Studiedomein maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn 3-4 -
3de graad BSO 2de graad 3de graad
Studiegebied mechanica-elektriciteit
Elektrische installaties - 5-6
Studiegebied handel
Kantoor - 5-6
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied mechanica-elektriciteit
Elektriciteit-elektronica - 5-6
Studiegebied handel
Handel - 5-6
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Humane wetenschappen - 5-6
Latijn-moderne talen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5
Wetenschappen-wiskunde - 5-6