School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Secundaire Handelsschool Sint-Lodewijk
adres
Lombardenvest 52
2000 Antwerpen
telefoon
03 231 83 46
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Koen Boey
instellingsnummer
55913
herstructureringen
Afsplitsing van 28811 op 01/09/1992
Opslorping van 29116 op 01/09/2008

Vestigingen secundair onderwijs

1. Lombardenvest 52, 2000 Antwerpen
Wil je voor schooljaar 2021-2022 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
Economie en organisatie
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
studiegebied Handel
Administratie vrije beroepen - Se-n-Se
Boekhouden-informatica - 5-6
Handel 3-4 5-6
Handel-talen 3-4 -
Informaticabeheer - 5-6
Secretariaat-talen - 5-6
2. Sint-Jacobsmarkt 15, 2000 Antwerpen
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
studiegebied Toerisme
Onthaal en public relations - 5-6
Toerisme 3-4 5-6
Toerisme en organisatie - Se-n-Se
3. Pieter van Hobokenstraat 9, 2000 Antwerpen
1ste graad
Economie en organisatie
Graadloos
Onthaaljaar anderstalige nieuwkomer