Onderwijsonderzoeken

Titel
Haalbaarheidsstudie naar de invoering van centrale toetsen in Vlaanderen: juridisch-technische aspecten (perceel 3)
Korte omschrijving
Haalbaarheidsstudie naar de invoering van centrale toetsen in Vlaanderen: juridisch-technische aspecten
Status
Afgerond
Startdatum
08/09/2020
Einddatum
31/01/2021
Omschrijving van het onderzoeksopzet
 • Goede connectiviteit van scholen is voorwaarde (digisprong)
 • Methode is best zo online mogelijk
 • Afnamevenster spreiden: 5000 gelijktijdig gestarte toetsen is een veilige en goede kosten-batenverhouding.
 • Juridisch
  • Motiveer gemaakte keuzes op vlak van onderwijsvrijheid
  • Onderwijskwaliteit als legitiem doel
  • Proportionaliteit
  • Essentiële elementen over de verwerking van persoonsgegevens opnemen in decreet
Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Het technisch-juridische luik van de haalbaarheidsstudie (perceel 3) gaat in op vragen over IT-infrastructuur, privacy, databeheer, het nodige wettelijke kader voor verplichte afname en publieke bekendmaking en tenslotte openbaarheid van bestuur en het vermijden van rankings.

Voor elk van de vragen die beantwoord moeten worden bij de implementatie van de gecentraliseerde toetsen in Vlaanderen een aantal mogelijke keuze-opties of scenario’s formuleren waaruit gekozen moet worden met de bijhorende voor- en nadelen.

Promotor
Somers Geert (Timelex)
Thema
Ad hoc