Onderwijsonderzoeken

Titel
OBPWO 14.01 Ontwikkeling van een studiekostenmonitor
Korte omschrijving
De overheid besteedt aanzienlijke bedragen aan het onderwijs. Nochtans heeft deelname ook voor de deelnemer een duidelijke kost. Bovendien blijkt uit voorgaand onderzoek dat deze studiekosten zich volgens een geheel eigen dynamiek ontwikkelen. Opdat instrumenten van studiefinanciering (studietoelagen) voldoende afgestemd blijven op de werkelijke studiekosten, is het dan ook noodzakelijk om regelmatig een betrouwbare schatting van de studiekosten te maken. Met het oog op een dergelijke meting zullen in dit onderzoek voor de diverse onderwijsniveaus aangepaste instrumenten worden ontwikkeld, getest en gevalideerd. Daarnaast zullen ook voorstellen m.b.t. de dataverzameling en verwerking worden gedaan.
Status
Afgerond
Startdatum
01/10/2014
Einddatum
29/02/2016
Omschrijving van het onderzoeksopzet

De overheid besteedt aanzienlijke bedragen aan het onderwijs. Nochtans heeft deelname ook voor de deelnemer een duidelijke kost. Bovendien blijkt uit voorgaand onderzoek dat die studiekosten zich volgens een geheel eigen dynamiek ontwikkelen. Opdat instrumenten van studiefinanciering (studietoelagen) voldoende afgestemd blijven op de werkelijke studiekosten, is het dan ook noodzakelijk om regelmatig een betrouwbare schatting van de studiekosten te maken. Met het oog op zo een meting ontwikkelt, test en valideert het onderzoeksteam voor de diverse onderwijsniveaus aangepaste instrumenten. Daarnaast maakt het team voorstellen over de dataverzameling en de verwerking ervan.

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Gezien de noodzaak aan periodieke gegevens omtrent studiekosten vanuit het perspectief van de lerende in het onderwijs in Vlaanderen, werden voor verschillende onderwijsniveaus instrumenten voor een systematische monitoring van studiekosten opgeleverd voor volgende onderwijsniveaus en -types:

 • het kleuter- en lager onderwijs (gewoon en buitengewoon);
 • het voltijds (gewoon en buitengewoon) secundair onderwijs
 • het deeltijds secundair onderwijs;
 • het hoger onderwijs en HBO5
 •  het volwassenenonderwijs (enkel diplomagerichte trajecten).

Dit onderzoek betreft enkel de bouw van een instrument en niet de afname ervan. Dat laatste zit vervat in de werkzaamheden van het nieuw Steunpunt voor Beleidsgericht Onderwijsonderzoek (SONO)

Promotor
Nicaise Ides (KU Leuven)
Trefwoord
STUDIEKOSTEN
Onderwijsniveau
 • buitengewoon basisonderwijs
 • buitengewoon secundair onderwijs
 • volwassenenonderwijs
 • hoger onderwijs
 • lager onderwijs
 • secundair onderwijs
 • kleuteronderwijs
Thema
OBPWO