Onderwijsonderzoeken

Titel
MICTIVO 4
Korte omschrijving
De viede afname van de Monitor voor ICT-integratie in het Vlaams Onderwijs
Status
Lopend
Omschrijving van het onderzoeksopzet

MICTIVO (Monitor voor ICT-integratie in het Vlaams Onderwijs) meet indicatoren op vlak van onder meer ICT-infrastructuur (hardware en software), ICT-gebruik in de les en ICT-beleid van de school, en digitale competenties en percepties van beleidsverantwoordelijken en onderwijsprofessionals. Tot op heden werd MICTIVO drie keer afgenomen: in 2008 (de nulmeting), 2012 en 2017. Zo werd het op beleidsniveau mogelijk essentiële ICT-indicatoren te ontwikkelen op basis waarvan beleidsinspanningen op systeem- en schoolniveau geëvalueerd kunnen worden. Met de huidige afname van de monitor wordt niet enkel beoogd evoluties ten opzichte van de vorige afnames in het lager/secundair onderwijs en de basiseducatie in kaart brengen, maar ook een nulmeting in de centra voor volwassenenonderwijs. De resultaten van dit onderzoek worden verwacht in januari 2024. De opdracht wordt uitgevoerd door Profacts BV.

Thema
Ad hoc