Onderwijsonderzoeken

Titel
SONO 3.2 Evaluatie van het nieuw inschrijvingsbeleid
Korte omschrijving
Onderzoekslijn 3.2
Status
Afgerond
Startdatum
01/07/2016
Einddatum
30/08/2020
Omschrijving van het onderzoeksopzet

Dit onderzoek wil de impact van het huidige en het nieuwe inschrijvingsbeleid bestuderen. Waar een centraal aanmeldingsregister (CAR) wordt gebruikt gaan we na wat de impact is van ordeningscriteria als dubbele contingentering (indien ze gebruikt worden). Volgende onderzoeksvragen worden gesteld:

 • leiden dalingen in segregatie tot grotere dalingen in volgende periodes, of neemt het effect af doorheen de tijd? 
 • Is het voor alle ouders duidelijk wat van hen verwacht wordt? Geven ouders hun ware voorkeuren op in een CAR en zijn de regels duidelijk? Menen ze dat het systeem gemanipuleerd kan worden?
 • Hoeveel ouders bekomen een plaats in hun school van eerste voorkeur? Wat zou dit aantal geweest zijn onder alternatieve manieren van toewijzen? Mogelijks heeft een nieuw inschrijvingsbeleid eerder een herverdelingseffect: welke socio-economische groepen winnen en welke verliezen?
 • Welke zijn de verschilpunten tussen het huidige en nieuwe inschrijvingsbeleid en hoe kunnen deze aan uitkomsten gelinkt worden?

Dit onderzoek maakt gebruik van bestaande databanken en een survey die meermaals wordt afgenomen om effecten van het beleid te zien.  

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

In deze onderzoekslijn werden 7 rapporten geplubliceerd:

 • Evaluatie van dubbele contingentering. Impact op schoolsamenstelling en schoolse segregatie bij instappers in het kleuteronderwijs" (SONO/2018.OL.2/1
 • 'Schoolse segregatie in Vlaanderen. Evolutie van 2001-2002 tot 2015-2016" (SONO/2017.OL3.2/2
 • "Schoolkenmerken en ouderlijke voorkeuren voor scholen" (SONO 2018 OL 3.2/2
 • Simulaties van het Vlaamse inschrijvingsbeleid (SONO 2018 OL 3.2/3
 • ‘School characteristics and parents’ secondary school preferences. The case of Ghent and Antwerp’ (SONO/2020.OL3.2/1
 • Simulaties op het toewijzingsalgoritme in het secundair onderwijs (SONO/2020/OL3.2/2)
 • Nieuw inschrijvingsbeleid in secundair onderwijs: Verkennende nota (SONO/2019.OL3.2/1)

Een korte bespreking van alle rapporten kan je hier vinden. 

Onderwijsniveau
 • kleuteronderwijs
 • lager onderwijs
 • secundair onderwijs
Thema
Steunpunt SONO
Themalijn
Onderzoeksdomein 3: De organisatie van het onderwijs