Onderwijsonderzoeken

Titel
OBPWO 06.05 Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse Onderwijs
Korte omschrijving
Het MICTIVO-project ontwikkelt en valideert een instrument voor het analyseren van ICT-integratie in het Vlaamse Onderwijs. Het instrument (a) kan door onderwijsentiteiten worden gebruikt om ICT-integratie te analyseren, (b) vanuit 4 invalshoeken : ICT-infrastructuur, integratie van ICT in de leercontext, ICT vaardigheden van leerkrachten en lerenden en ICT-percepties van leerkrachten en lerenden;(c) aan de hand van gepreciseerde procedures en een welomschreven (web-gebaseerde) tool. Ter validering van het instrument wordt een meting uitgevoerd bij een representatieve steekproef. Met het instrument kan de overheid beleidsgegevens verzamelen die voldoen aan internationale vereisten.
Status
Afgerond
Startdatum
01/01/2007
Einddatum
31/12/2008
Omschrijving van het onderzoeksopzet

MICTIVO ontwikkelt en valideert een instrument voor het analyseren van ICT-integratie in het Vlaamse Onderwijs. Dat instrument kan gebruikt worden om ICT-integratie te analyseren vanuit:

 • ICT-infrastructuur;
 • integratie van ICT in de leercontext;
 • ICT vaardigheden van leerkrachten en lerenden;
 • ICT-percepties van leerkrachten en lerenden.

Aan de hand van een representatieve steekproef wordt het instrument gevalideerd. 

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Uit de analyse blijkt dat:

 •       er gemiddeld meer dan 1,6 PC per 10 leerlingen zijn in het basisonderwijs en 3,4 PC in het secundair onderwijs. De meeste van de computers hebben een internetaansluiting;
 •       de meeste computers in een leslokaal staan in het basisonderwijs en in een specifiek computerlokaal in het secundair onderwijs;
 •       een derde (basisonderwijs) en de helft (secundair onderwijs) beschikken over draadloos internet;
 •       vier op tien scholen in het basisonderwijs en zes op tien scholen in het secundair
 •       onderwijs beschikken over een leerlingvolgsysteem.

Daarnaast zijn ook de gegevens beschikbaar uit vergelijkend (internationaal) onderzoek. 

Promotor
Elen Jan (KU Leuven)
Onderwijsniveau
 • buitengewoon basisonderwijs
 • buitengewoon secundair onderwijs
 • lager onderwijs
 • secundair onderwijs
Thema
OBPWO
Documenten